Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Wandelroute Duurzaamheidsvallei


Een wandeling  van ongeveer 14 kilometer van de plaats in Tilburg waar ooit Huize Moerenburg heeft gestaan naar de plaats in Oisterwijk waar ooit Kasteel Durendaal heeft gestaan en terug.

Kaart van de route

Toelichting op de route
De naam Duurzaamheidsvallei slaat op het fraaie kleinschalige stroomgebied van de Leije / Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk. In een brede strook langs deze twee beken richt de Stichting Duurzuumheidsvallei zich met allerlei duurzaamheidsprojecten op behoud en versterking van de daar aanwezige kwaliteiten in het landschap. Het gaat daarbij om natuurbehoud en -ontwikkeling, het zichtbaar maken en behouden van het historisch erfgoed en het op een verantwoorde manier omgaan met de aarde (opwekking van zonne- en windenergie, het schoonmaken en hergebruik van afvalwater). De wandelroute ligt tussen de plaats in Tilburg waar eens Huize Moerenburg heeft gestaan en de plaats in Oisterwijk waar eens Kasteel Durendaal stond. Langs de route wordt een aantal voorbeelden van duurzaamheidsprojecten in dit gebied getoond en het is de bedoeling dat er in de toekomst meer voorbeelden te zien zullen zijn langs deze wandelroute.
De heenroute start in Tilburg ter hoogte van de brug in de Oisterwijksebaan over het Wilheminakanaal en gaat via Moerenburg naar Oisterwijk. Deze route is gemarkeerd met roze palen. In Oisterwijk start de wandelroute ter hoogte van de Stroomdalpadbrug over de Voorste Stroom ter hoogte van de Meidoornlaan en gaat vandaar naar Tilburg, deels via het historische pelgrimspad. Deze terugroute is gemarkeerd met groene palen. De wandelroute kan ook gestart worden vanaf de Laagheukelomse weg in Heukelom. In de buurt van de startplaatsen is zowel horeca als parkeergelegenheid in voldoende mate aanwezig.

De objecten van de wandelroute worden op een aparte pagina weergegeven.

Interessant is ook een oude kaart van de gemeente Berkel c.a., getekend door J.Kuijper, uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden (jaar onbekend) waarin de huidige landschapselementen goed te herkennen zijn, zoals de Zwarte Rijt die de grens vormt tussen Berkel en Tilburg, herberg de Baars (thans verkeersknooppunt), de Oisterwijkse baan en kasteel Durendaal. Hieronder ziet u een gedeelte van die kaart.