Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

De Knotploeg

 
Klik hier voor het programma winter 2019 - 2020
 
 

 Knotten van wilgen  en het belang ervan                        

De ‘Knotploeg Moerenburg’ bestaat al lang. De knotploeg houdt de knotwilgen in Moerenburg bij. Een knotwilg moet ongeveer om de 3  4 jaar geknot worden. Afhankelijk van de grootte van de boom en het aantal knotters, kan de ploeg 3 – 10 bomen op een dag doen. Half oktober wordt in het gebied beoordeeld welke bomen in het winterseizoen een knotbeurt nodig hebben en wordt er een rooster gemaakt. Er zijn vijf zaterdagen (om de veertien dagen) beschikbaar; de groep kan kan werken van half oktober tot half februari, daarna komen de sapstromen weer op gang. Vooraf benadert de coördinator de ca. 30 vrijwilligers met het verzoek aan te geven op welke zaterdagen ze kunnen helpen. Eén persoon hanteert in principe altijd de motorzaag. Die wordt gebruikt in de boom, de rest wordt met de hand gedaan. De veiligheid van de mensen die onder de boom staan is daarbij het belangrijkst. Dankzij de bijdrage van het Brabants Landschap en indien nodig van Verrijk je Wijk kan de knotploeg met veilig materiaal werken. De bok, een motorzaag, handschoenen, tangen, handzagen worden elk jaar door een vrijwilliger opgeslagen en onderhouden.

Voor een vrijwilliger zijn het bezig in de natuur, de zorg voor het landschap als daad en het met elkaar iets nuttigs doen belangrijk. Daarnaast geeft het behouden van de oude knotwilgen een enorme voldoening als je zomers ziet hoe mooi de bomen er weer bij staan. Er zijn bomen bij die er al waren voordat kanaal er lag, die dus meer dan 70 jaar oud zijn.Als de bomen niet goed of onvoldoende geknot worden gaan ze scheuren, bijvoorbeeld ten gevolg van een te zware kruin bij jonge bomen. De afgezaagde takken en dikke stammen komen allemaal goed terecht. De stammen dikker dan 20 cm mogen de vrijwilligers tegen een geringe vergoeding als kachelhout meenemen. Tot voor kort gingen de dunne twijgen naar de Beekse Bergen voor de olifanten. De takken zijn ook wel eens naar de duikclub in de Rauwbraken gegaan om vlotten van te bouwen, zodat het onderwater leven wat beter beschermd was.De laatste jaren worden de twijgen versnipperd en in Moerenburg verspreid, onder andere op de paden in de volkstuin.

Wie interesse heeft voor dit werk kan in de winter op zaterdags de ploeg opzoeken in Moerenburg. Het moet wel heel slecht weer zijn, wil het niet doorgaan. U kunt ook contact opnemen met Jos Parren via e-mail: knotploeg@gmail.com of tel. 06-46696457.