Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Groenstrook Meijerijbaan

De Groene Snelweg
 
In 2013 heeft de Werkgroep Behoud Moerenburg bij de gemeente een voorstel ingediend om aan de oostelijke kant van het Wilhelminakanaal op de ongebruikte strook asfalt van de van de Meierijbaan stroken aan te leggen met aarde en daar bloemen en diverse heesters in te planten.

Het zou te duur worden om het asfalt weg te halen of er gaten in te gaan boren en met advies van Brabants Landschap is daarom een voorstel ontwikkeld om over een lengte van 500 meter plantvakken te maken van boomstammen met daarbinnen schone teelaarde waarin we bloemen gaat zaaien. De plantvakken komen tegen de vangrailstrook in het midden te liggen.Het toekomstig onderhoud gebeurt door de Werkgroep. De gemeente vond 500 meter nogal riskant en kostbaar: het is immers niet zeker of de groeikansen voor bloemen op deze wijze wel voldoende zijn. Daarom heeft de gemeente ingestemd met een proefstrook van 100 meter zo in te richten. Er werd 2000 euro voor vrijgemaakt.

De Werkgroep nam het ontwerp en uitvoering ter hand en er is een contract met de gemeente opgesteld, ook voor  het onderhoud. Als het project de eerste twee jaren een succes is, volgt overleg om de resterende 400 meter ook zo in te gaan richten. Dan is de hele Meierijbaan vanuit Moerenburg tot de Ringbaan Oost een groene corridor zodat er eindelijk een mogelijkheid is dat de Piushaven een groene verbinding heeft met Moerenburg. Het Brabants Landschap heeft geholpen met het maken van schetsen en adviezen gegeven voor aankoop van soorten zaad.

De werkgroep heeft op 18 en  19 september 2014 boomstammen (voor de randen) en schone (!) teelaarde laten aanbrengen. Op vrijdagmiddag 19 september hebben kinderen de plantvakken samen met leden van de werkgroep ingezaaid en ingeharkt.